Joanna Kwiecińska

Studiowała na Wydziale Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł mgr inż. architekt krajobrazu – specjalizacja kształtowanie krajobrazu. Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni NOT SITO Warszawa, absolwentka Akademii Dziedzictwa Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.
W latach 2005-2010 pracowała w pracowni architektoniczno-konserwatorskiej FRONTON.
Współautorka opracowań konserwatorskich i projektów remontów elewacji obiektów objętych ochroną konserwatorską: remont i adaptacja Rogatki Mokotowskiej Wschodniej, rozbudowa i adaptacja Fotoplastykonu Warszawskiego.
Od marca 2010 projektant firmy Juvenes Projekt.