Juvenes-Projekt sp. z o.o.

Kontakt

ul. Ks. Kłopotowskiego 22
03-717 Warszawa
tel.:   22 698 50 71 do 74
faks: 22 698 50 70
mail: juvenes@juvenes.com.pl

NIP: 113-279-63-09

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

numer KRS: 0000353417