Juvenes Projekt

Spółka – Juvenes Projekt sp.z o.o., kontynuująca działalność istniejącej w latach 1995-2011 spółki Juvenes, jest firmą architektoniczno-inżynierską świadczącą kompleksowe usługi projektowe oraz project managerskie na rzecz podmiotów z grupy kapitałowej i klientów z rynku. W swojej działalności wykorzystuje 20-letnie doświadczenie we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, obejmujące obiekty mieszkaniowe, biurowe, komercyjne i przemysłowe. Szczególną specjalizacją firmy stała się rewitalizacja zespołów i obiektów zabytkowych. Ścisła współpraca z firmami deweloperskimi w ramach projektów grupy pozwoliła na wypracowanie w praktyce projektowej szczególnej troski o bezpieczeństwo inwestycji i optymalizację wyników ekonomicznych inwestora.