Nowe Centrum Warszawy

Warszawa, rejon ulic Złotej i Zgoda

Projekt

Status: projekt konkursowy
2021

Projekt proponuje zmianę priorytetów w kształtowaniu przestrzeni miejskich – wprowadzenie dużej ilości terenów zieleni i wody (walka z miejską wyspą ciepła) o dużej różnorodności, z wykorzystaniem roślin miododajnych; uprzywilejowanie użytkowników pieszych; powszechną dostępność i użyteczność dla różnych grup społecznych i wiekowych; miejsca atrakcyjne nie tylko dla gości, ale też dla społeczności lokalnej.

Istotnym zagadnieniem jest szacunek do elementów dziedzictwa kulturowego: odtworzenie historycznego przebiegu ul. Zgoda, uczytelnienie przedwojennego przebiegu ul. Złotej, wydobycie i podkreślenie istotnych osi i zabytkowych fasad, kameralizacja i rewitalizacja Pasażu Wiecha.

Współpraca:

  • Karina Czeredys
  • Agnieszka Majchrzyk
  • Agata Młocka
  • Mariela Soria
  • Klementyna Synkiewicz