Marcin Szymański

Pełnomocnik Zarządu

Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Studia ukończył z wyróżnieniem w 2005 roku. W 2006 roku został laureatem polsko-francuskiej Nagrody Architektonicznej im. M. Baczko i P. Zakrzewskiego przyznawanej młodym architektom przez Fundację dla Polski. Pracował w biurach architektonicznych w Polsce i Szwajcarii. Jako architekt jest współautorem szeregu zrealizowanych  projektów budynków w różnych skalach. Jest autorem projektów modernizacji świetlic dla dzieci i młodzieży w ramach programu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) dla telewizji AXN. Przez 6 lat samodzielnie prowadził zajęcia z projektowania architektonicznego na Wydziale Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.
Od 2010 roku w pracowni Juvenes Projekt