Joanna Gruszczyńska

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, dyplom w 2011 roku. Praca w zawodzie od 2009 roku, uprawnienia 2017 rok.
Doktorantka na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Współprowadziła zajęcia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej dla studentów Erasmus w latach 2013-2017. Autorka licznych artykułów naukowych oraz wystąpień i posterów na międzynarodowych konferencjach naukowych.
Od kwietnia 2014 zatrudniona w firmie Juvenes Projekt.