Katarzyna Choruży

W 2007 roku ukończyła studia magisterskie na Wydziale Architektury i Urbanistyki na Politechnice Białostockiej.
Zatrudniona w Juvenes Projekt od 2015 roku na stanowisku Architekta.