Erwin Niewierowski

Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie w 2005 uzyskał tytuł magistra inżyniera architekta.
W pracowni Juvenes Projekt od 2015, obecnie na stanowisku Architekta.