Michał Cyruchin

Studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Tampereen Teknillinen Yliopisto w Finlandii (wymiana studencka) zakończył uzyskaniem dyplomu magistra inżyniera architekta w 2010 roku. Pracę w zawodzie rozpoczął w 2006 w pracowni OOBG European Design. Poza architekturą działa zawodowo w dziedzinach grafiki użytkowej, projektowania publikacji i składu tekstu.
Z Juvenes-Projekt współpracuje od 2010 roku.