Karina Czeredys

Studiowała na Wydziale Architektury i Urbanistyki w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, gdzie ukończyła studia inżynierskie w 2012 roku. W 2014 roku ukończyła studia magisterskie na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.
W latach 2014-2015 praca w Pracowni Architektury Ostaszewska-Wachowicz przy projektach koncepcyjnych, budowlanych oraz konkursowych.
W pracowni Juvenes Projekt zatrudniona od 2015 roku.