Nowe Centrum Warszawy

Projekt konkursowy

Projekt proponuje zmianę priorytetów w kształtowaniu przestrzeni miejskich – wprowadzenie dużej ilości terenów zieleni i wody (walka z miejską wyspą ciepła) o dużej różnorodności.