Agnieszka Cruz-Koniak

Studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w latach 2005-2011 z uzyskaniem tytułu magistra inżyniera architekta. W latach 2006-2007 studia we Włoszech, na Wydziale Architektury „Università degli Studi di Napoli “Federico II””.
Współpracowała z APA Wojciechowski, ABA Architekci, „AZ Studio”, Pro-Invest.
Udział w wystawie fotografii: „Wykluczeni” zorganizowanej przez „Stowarzyszenie Na Tak”. Nagroda w ogólnopolskim konkursie fotograficznym Etnoklimaty 2010.
Od 2011 roku Architekt w Juvenes Projekt.