Spółka Juvenes działa na rzecz ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego Pragi. Jest sponsorem wydawnictw poświęconych Pradze.


"Prawa strona warszawy – Praga", oraz "Na prawym brzegu-dziedzictwo kulturowe warszawskiej Pragi".

Wspiera Stowarzyszenie Ulicy Szerokiej
http://szeroka.org/