image.jpegStrona w przebudowie

JUVENES – PROJEKT Sp. z o.o.
Ul. Ks. Kłopotowskiego 22
03-717 Warszawa
NIP: 113-279-63-09
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000353417
Tel.:   22 698 50 71 do 74
Faks: 22 698 50 70