Sławomir Stankiewicz

Uzyskał dyplom WAPW w 1993 roku. Posiada uprawnienia do projektowania od 2001 roku. Uczestniczył w pracach projektowych między innymi hotelu Mościcki w Spale, adaptacji i przebudowy zespołu budynków pałacowych i folwarcznych na obiekty pensjonatowo hotelowe w Galinach, budynku mieszkalnego przy ulicy Marokańskiej, przebudowy domu opieki społecznej Nowolipie 25a, adaptacji hali fabrycznej na Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania przy ulicy Jagiellońskiej.
Uczestniczył w badaniach architektoniczno-historycznych obiektów zabytkowych.
Był członkiem założycielem Stowarzyszenia Zespół Opiekunów Dziedzictwa Kulturowego Warszawy.
Od 2002 pracuje w firmie Juvenes Projekt.