Maciej Gil

Ukończył studia na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej, uzyskując dyplom magistra inżyniera architekta oraz dyplom II stopnia Royal Institute of British Architects w 2008 roku. W 2018 ukończył Studia Podyplomowe z Zakresu Badań i Analiz Architektury Historycznej na tej samej uczelni. Brał udział w badaniach architektonicznych szeregu obiektów, m. in. najstarszych struktur Zamku Królewskiego na Wawelu. Poza architekturą zajmuje się rzeźbiarstwem.
Pracę w zawodzie rozpoczął w 2009 w pracowni Juvenes-Projekt.