Łukasz Maleszewski

Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie ukończył studia inżynierskie w 2008 roku oraz studia magisterskie w 2014 oraz w Hogeschool voor Wetenschap&Kunst w Brukseli w ramach wymiany studenckiej.
W pracowni Juvenes Projekt zatrudniony od 2010 roku.