Kinga Woźniak

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej i Università degli Studi di Napoli Federico II.
Ukończyła studia podyplomowe w zakresie problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury historycznej na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W Juvenes Projekt zatrudniona od 2010 roku.