Jarosław Kłos

Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej i uzyskał tytuł magistra inżyniera architekta.
Od 2005 roku pracuje w pracowni Juvenes Projekt.