Iwona Moniewska

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Uzyskała dyplom magistra inżyniera architekta w 2010 r.
Pracę zawodową rozpoczęła w 2007 r. współpracą z pracowniami warszawskimi oraz środowiskiem międzynarodowym (2008 r. – ODA – Office for Design and Architecture – Nowy Jork, USA).
W Juvenes-Projekt zatrudniona jest od 2010 r., obecnie na stanowisku Architekta.