Alicja Kawecka

Asystent Prezesa Zarządu, Office Manager.
Ze spółką Juvenes Projekt współpracuje od 1998 r.