Agnieszka Majchrzyk

Studiowała na Wydziale International Faculty of Engineering Politechniki Łódzkiej, gdzie ukończyła studia inżynierskie w 2014 roku oraz w ramach wymiany studenckiej uczęszczała do Jönköping Technical University w Szwecji. W 2016 roku ukończyła studia magisterskie na Wydziale Architektury w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.
W latach 2015-2016 praca w APA Markowski.
W 2017 roku praca dla Złota 44.
W pracowni Juvenes Projekt zatrudniona od 2018 roku.