Michał Nocuń

Dyplom WAPW uzyskał w 1992 roku. Wymiana studencka z University of Detroit. Podyplomowe studia z projektowania architektonicznego – Politechnika Federalna w Lozannie 1992 – 1993. Uprawnienia projektowe od 2001 roku. Asystent WAPW w latach 2000-2005. W latach 2000-2015 współwłaściciel biura projektowego Pro-Invest i MW Projekt
Znaczące projekty które współtworzył: Siedziba Archidiecezji Warszawskiej, renowacja i rozbudowa; Ratusz dzielnicy Ursynów, Warszawa; Budynki biurowo-usługowe ‘Marynarska Point’ Skanska Polska; Budynek Gimnazjum i Technikum, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach; Budimex Osiedle mieszkaniowe; Budynek biurowo-usługowy ‘Green Corner’ Skanska Polska; osiedle LC Corp SA, Warszawa
Od 2015 – współpraca z Juvenes Projekt sp. z o.o.