Krzysztof Cegiełko

Absolwent Policealnego Studium Architektoniczno-Budowlanego im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie – nagroda SARP za najlepszy dyplom w 2001r.
Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.
Od 1998 r. zatrudniony w Kancelarii Inwestycyjnej Property-Projekt i uczestniczył m.in w projektach osiedle „SONATA”, Basen „Polonez”. Od 2002 r. zatrudniony w firmie STER-PROJEKT S.A i od 2008 r. zatrudniony w pracowni Architekci Dawidczyk i Partnerzy gdzie współuczestniczył m.in. przy projekcie CPD Ministerstwa Finansów w Radomiu.
Od 2011 r. zatrudniony w Juvenes-Projekt Sp. z o.o