Juvenes Projekt

Kontakt

Ul. Ks. Kłopotowskiego 22
03-717 Warszawa
Tel.:   22 698 50 71 do 74
mail: juvenes@juvenes.com.pl

NIP: 113-279-63-09
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000353417
Faks: 22 698 50 70