Tian An Sheshan
Ratusz Gminy Ursynów
Program Millenium
Kamienica Nowy Świat 64


Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 10 maja 2010 roku, doręczonym Spółce w dniu 18 maja 2010 r., nastąpiło połączenie BBI Development NFI S.A. z Juvenes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Połączenie Spółek nastąpiło w wyniku przejęcia Juvenes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez BBI Development NFI S.A. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.
Juvenes - Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kontynuuje wieloletnie tradycje Juvenes Spółka z o.o. założonej w 1995 r. Jest Spółką ze 100%-owym udziałem BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna. Osobami bezpośrednio zarządzającymi Spółką są prezes Rafał Szczepański i wiceprezes arch. Krzysztof Tyszkiewicz. Rozpoczęli oni swoją działalność na warszawskim rynku budowlanym w 1989 r. tworząc i obejmując zarząd Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej JUVENES. Zdobyte doświadczenia rozwijali następnie w założonej przez siebie Juvenes Sp. z o.o. - firmie specjalizującej się w kompleksowej obsłudze inwestycji budowlanych i działalności deweloperskiej. Juvenes – Projekt Sp. z o.o. prowadzi usługi inżynierskie w oparciu o stały, sprawdzony zespół inspektorów nadzoru oraz własne biuro inżynierskie zajmujące się kontrolą procesu budowlanego. Jako inwestor zastępczy sprawuje nadzory techniczne, zapewnia organizację, obsługę prawną, kontrolę budżetów inwestycji, pomoc w komercjalizacji oraz projektowanie we wszystkich branżach budowlanych.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353417, NIP 1132796309, Regon  142331132.


KONTAKT
Siedziba firmy:
Juvenes – Projekt Sp. z o.o.
Ul. Kłopotowskiego 22
03-717 Warszawa
Tel.: (022) 698 50 71-74
Fax: (022) 698 50 70