Usługi projektowe

Koordynacja procesu projektowania z pozostałymi elementami przygotowania inwestycji, a następnie ścisła współpraca w_toku realizacji stanowią podstawę uzyskania pożądanych efektów w procesie inwestycyjnym. Początkowo stała współpraca
z JKKT Sp. z o.o., pracownią projektową prowadzoną przez architektów Jacka Kopczewskiego i Krzysztofa Tyszkiewicza - wspólnika spółki JUVENES, a od początku 2002 r. własny zespół projektantów oraz współpraca z renomowanymi biurami branżowymi pozwoliła rozszerzyć zakres działania firmy o kompleksowe usługi projektowe.

Projekty zawsze cechuje najwyższa staranność i troska o finalny efekt. Nadzór autorski nad realizacją projektów powiązany jest ściśle z nadzorem inwestorskim i kontrolą budżetu. Portfolio obejmujące projekty powstałe w spółce JKKT oraz po przeniesieniu zespołu projektowego w struktury firmy JUVENES dostępne jest w dziale dorobek - projekty.